ANBI

ANBI-status

 Beleidsplan 2018

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

ANBI-status

De Belastingdienst heeft Rafaelgemeente Sion te Meppel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Rafaelgemeente Sion te Meppel aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Samenstelling van het Bestuur van Kerkgenootschap Rafaëlgemeente Sion te Meppel

 

Voorzitter:

Secretaris/penningmeester:

Algemeen bestuurslid:

Lid:

Lid:

Lid:

 

 

 

 

Beleidsplan 2018

Jaarverslag 2017

Begroting 2018

Jaarrekening 2017

 

Statutaire naam:               

Rekeningnummer:              

Publieke naam:                 

Kamer van Koophandel nr:

RSIN/fiscaal nr:

 

 

 

Post en bezoekadres:

Contact:

 

Overeenkomstig de statuten heeft Rafaëlgemeente Sion als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgelegd door het overkoepelende kerkgenootschap Rafael Nederland.

 

Beloningsbeleid: Rafaëlgemeente Sion heeft op dit moment geen personeel in dienst.

 

 

Groeneveld, Barend;

Mussche, Evert;

Mussche, Els:

Groeneveld Linda

Vlijm Bert

Vlijm Margreet

Rafaëlgemeente Sion te Meppel

NL69 RABO 0341 8212 84

Rafaël Meppel en Geloofjemee

41017532

817873168

Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:  https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Zuideinde 31, 7941 GA Meppel

info@rafaelmeppel.nl